نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آتی در تاریخ 1390/04/15 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 11 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تایید سازمان در خصوص مجمع 12-09-1399 (تعیین حق الزحمه متولی صندوق)
تایید سازمان در خصوص مجمع 25-08-1399 (تعیین حق الزحمه حسابرس)
تغییرات در مفاد بند (3) و (10) امیدنامه (تغییر آدرس تارنمای صندوق، تغییر هزینه های صندوق)
تغییر در مفاد بند (2/2) و (3/2) امیدنامه مجمع مورخ 1398/08/08 در خصوص اضافه نمودن حدنصاب سهام و حق تقدم بازار پایه فرابورس ایران به ترکیب دارایی های صندوق
تغییر در مفاد بند 4/8 امیدنامه مجمع مورخ 1398/07/06 (تغییر ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری)
تغییر در بند 9/3 امیدنامه مجمع مورخ 1398/06/13 (تغییر شرح نحوه محاسبه هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها/اضافه شدن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق ها)
تغییر در بند 3 امیدنامه مجمع مورخ 1398/02/08 (حذف پرداخت های دوره ای صندوق)
تغییر در مفاد بند 3 ماده 9 امیدنامه مجمع مورخ 1398/01/10
تغییر در مفاد بند 3 ماده 9 امیدنامه مجمع مورخ 1397/11/14
تغییر رکن متولی صندوق مجمع مورخ 1397/11/14
تمدید دوره فعالیت صندوق مجمع مورخ 1396/05/07
تغییر رکن حسابرس صندوق مجمع مورخ 1396/05/07
تغییر رکن متولی صندوق مجمع مورخ 1396/05/07
تغییرات امیدنامه مفاد بند 3 ماده 9 مجمع مورخ 1396/05/07
تایید سازمان در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق مجمع مورخ 15/01/1396
تغییرات امیدنامه مفاد بند 3 ماده 9 مجمع مورخ 18/10/1395
تصویب مفاد بند 5 ماده 7 ، ماده 11 و بند 3 ماده 9 مجمع مورخ 1395/09/14
تغییرات امیدنامه مفاد بند 3 ماده 11 مجمع مورخ 1394/09/10
تعیین روزنامه رسمی بند 11 امیدنامه مجمع مورخ 1394/09/10
تغییرات امیدنامه مفاد بند 5 ماده 7 مجمع مورخ 1394/09/10
تغییرات مفاد بند 3 و بند 2 امیدنامه و تغییر ترکیب مجاز دارایی ها مجمع مورخ 16/10/1396
تغییرات مفاد بند 1 و بند 3 اساسنامه و تغییر ترکیب مجاز دارایی ها مجمع مورخ 06/01/1397
تغییر بند 9/3 امیدنامه مجمع مورخ 16/10/1396
تغییرات امیدنامه مورخ 16/09/1393
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 26/07/96
افرایش سقف هرینه های دسترسی به نرم افزار و هزینه های برگزاری مجامع
تغییرات امیدنامه مورخ 09/03/1396